ОБЩ ПРЕГЛЕД

Уеб сайтът се управлява от:

Бляк Сий Старс ЕООД

БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Поморие
гр. Поморие 8200
ул. Христо Ботев 15

Като посетите нашия сайт и / или закупите нещо от нас, вие се ангажирате с нашата услуга и се съгласявате да спазвате следните условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила цитирани тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително, но без ограничение, за потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или участници в съдържанието.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, не използвайте уебсайта или предлаганите услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането се ограничава изрично до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени.

УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Приемайки тези Условия за ползване, вие заявявате, че сте пълнолетен във вашата държава или провинция на пребиваване, или че сте пълнолетен във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си някой от непълнолетните, зависими от Вас лица да използват този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете да използвате в Услугата нарушаването на закони във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или някакъв код с разрушителен характер.

Нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на достъпът Ви до сайта и услугите ни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга по каквато и да е причина по всяко време.

Вие разбирате, че информацията ви (с изключение на информацията за кредитни карти) може да бъде прехвърлена некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитна карта винаги е криптирана по време на паричен трансфер по мрежата.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата, или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изричното писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин засягат тези Условия.

ТОЧНОСТ И ПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита или да се използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материала на този сайт е на ваш собствен риск.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, непременно, не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме всяка информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите промените в нашия сайт.

ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие.

Ние не носим отговорност пред Вас или която и да е трета страна за всяка промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.

Направихме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на компютъра ви ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по собствена преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим предлагането на всеки продукт, по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговарят на вашите очаквания, или че всякакви грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

ФАКТУРИРАНЕ И ПРОФИЛ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. По собствена преценка можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или по същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме дадена поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и / или адреса за плащане / телефонния номер, предоставени по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, изглежда са поставени от дилъри или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупката и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга информация, включително имейл адреса и номера на кредитни карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля прегледайте нашата Политика на връщане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, които нито наблюдаваме, нито контролираме, нито въвеждаме.

Вие приемате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти, без никакви гаранции или условия от какъвто и да е вид. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на опционални инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния доставчик (ци) от трети страни.

В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително издаването на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждане или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажирате с каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, или въпроси, свързани с продукти на трети страни, трябва да бъдат насочени към третата страна.

КОМЕНТАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ако, по наша молба, изпращате определени конкретни заявки (например записи за състезания) или без искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно, „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме във всеки носител всички коментари, които сте ни изпратили. Ние нямаме и няма да имаме никакво задължение (1) да запазваме всякакви коментари поверително; (2) да изплащаме обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговоряме на коментари.

Можем, но нямаме задължение да следим, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на някоя от страните или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никое право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, личностно или друго лично или имуществено право. Освен това приемате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на свързания с нея уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой друг, или по друг начин да заблудите нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не носим вина за коментари, публикувани от вас или трета страна.

ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, разходите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някаква информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна, по всяко време, без предизвестие (включително и след като сте изпратили поръчката си).

Ние не поемаме никакво задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или във всеки свързан с нея уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако това не се изисква от закона. Не трябва да се прави конкретна актуализация или дата на опресняване, приложена в Услугата или на друг свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

ДРУГИ ЗАБРАНИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да привлича други лица да извършват или участват в незаконни действия; (в) да нарушават международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на другите; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, унижават, заплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представят невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще се използва или може да бъде използван по начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите; и) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесва или да заобикаля защитните мерки на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на всеки свързан с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да отменим услугата по всяко време, без да ви уведомим.

Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Всички продукти и услуги, доставени до вас се предоставят (с изключение на случаите, изрично посочени от нас) за вашата употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от какъвто и да е вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за конкретна цел, трайност, право на собственост и ненарушение.

В никакъв случай Seastarsshop.bg, нашите директори, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба, иск или пряко, непряко, случайно, наказателно, специално или евентуални щети от какъвто и да е вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни вреди, независимо дали са основани на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), или по друг начин, от използването на която и да е услуга или продукти, доставени с помощта на услугата, или за други претенции, свързани по някакъв начин с използването на услугата или друг продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в съдържанието, или всякаква загуба или щета от какъвто и да е вид, възникнала в резултат на използването на услугата или на всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомено за тази възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност се ограничава до максималната степен, разрешена от закона.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да държите безвредни Seastarsshop.bg и нашите фирми-майки , дъщерни дружества, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, без никакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на тези Условия за ползване или от документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на закон или правата на трета страна.

ДЕЛИМОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се счита за неправомерна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнявана в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, а неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия и не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Задълженията на страните, направени преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на този договор за всички цели.

Тези Общи условия са ефективни, освен ако и докато не бъдат прекратени от Вас или нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да ползвате нашите услуги или когато престанете да използвате нашия сайт.

Ако по наша преценка не успеете или ако подозираме, че сте се провалили, в спазването на някое условие на тези Условия за ползване, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми към и включително датата на прекратяване; и / или съответно може да ви откажем достъп до нашите услуги (или част от тях).

ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неспособността ни да упражняваме или прилагаме каквото и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, като заменят всички предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения устно или писмено, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Общите условия).

Всякакви неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване не трябва да се тълкуват срещу съставящата го страна.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време, на тази страница.

Запазваме си правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени в нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услуга след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Въпроси относно Общите условия може да ни изпратите на info@seastarsshop.bg.